Grundejerforeningen Gammelgab

Sikker omgang med ild

Brandfare

Grundejerforeningen ligger i et område, hvor skoven og lyngklædte arealer er nærmeste nabo. I sommerhalvåret er der derfor altid stor fare for brand ved uforsigtig omgang med ild. I tørre perioder er brandfaren ekstrem stor.

Af samme grund har grundejerforeningen udarbejdet et regelsæt for brug af ild gældende for husene på Brudbjergvej. Regelsættet er ganske restriktivt og skal overholdes.  

Nedenfor kan du læse og downloade regelsættet, som også er lavet i en tysk version målrettet de tyske gæster i sommerhusene.

Nederst på siden kan du desuden læse nærmere om askebrønde.

Læs eller hent teksten som pdf-fil:

Dansk version af regelsæt

Du kan læse og downloade pdf-filen om 'Sikker omgang med ild' ved at klikke på følgende link: Sikker ongang med ild

Tysk version af regelsæt

Du har også mulighed for at læse eller downloade en pdf-fil med en tysk version af teksten 'Sicher Umgang mit Feuer' ved at klikke på følgende link: Sicher Umgang mit Feuer

 

Askebrønd

Der har været en del klitbrande på grund af aske, der er tømt ud i naturen. En god forebyggende måde at sikre området og dit fritidshus kan være at opsætte en askebrønd på grunden. Klik på linket for at se og læse om en askebrønd: Askebrønd

Adobe Reader

NB. For at kunne læse vedtægterne her, er det nødvendigt, at du har Adobe Reader installeret, så du kan læse pdf-filer.

Du kan klikke på det følgende link for gratis at installere Adobe Reader på din computer: Adobe Reader