Grundejerforeningen Gammelgab

Grundvandssænkning

Mange steder langs Vesterhavet  står grundvandet højt, blandt andet fordi havet øver et tryk på kysten, og regnvandet siver hurtigt gennem  sandlaget ned til grundvandet.

Grundvandssænkning

Før de første bebyggelser i grundejerforeningen blev opført, blev der udlagt et grundvandsdræn med tilhørende pumpe. Drænet og pumpen sørger for, at grundvandet hele tiden bliver fjernet.

På de næste sider kan du læse mere om foreningens initiativplan og handlingsplan for håndteringen af grundvandssænkningen.

Drænsystem og pumpe

Grundvandsdræn og pumpe kræver opmærksomhed og pasning. Års arbejde og indhøstede erfaringer har alt sammen hjulpet til, at foreningen i dag har et velfungerende system, som klarer selv meget regnfulde år.  

For få år siden udarbejdede foreningen en handlingsplan for pleje og vedligeholdelse af grundvandssækningen, som foreningen nu følger. Nedenfor kan du læse mere om, hvad det konkrete arbejde går ud på.