Grundejerforeningen Gammelgab

Landvæsenskommissions kendelse

Udskrift af kendelse fra Landvæsenskommissionen for Ribe Amtskommune

Landvæsenskommissionen for Ribe Amtskommune godkendte i 1972 foreningens nyanlagte grundvandssænkning.

I den forbindelse blev foreningen underlagt en række ufravigelige bestemmelser og lovkrav. Da vi er dybt afhængige af en velfungerende grundvandssænkning, er det afgørende, at alle medlemmer i handling nøje efterlever kendelsens bestemmelser. En overtrædelse af bestemmelserne kan medføre anmeldelse til Vandløbsmyndighederne. 

Klik på linket nedenfor for at læse en nærmere beskrivelse af landvæsenskommissionens kendelse dateret den 17. november 1972.

Kendelsen

 

NB. For at kunne læse teksten, er det nødvendigt, at du har Adobe Reader installeret, så du kan læse pdf-filer. 

Du kan klikke på det følgende link for gratis at installere Adobe Reader på din computer: Adobe Reader